እንኳን ደህና መጣችሁ

 

 

 

 

 

 

መካኒሳ ቅርንጫፍ ፅፈት ቤት

 

 

 

 

 

 

መካኒሳ ቅርንጫፍ ፅፈት ቤት

 

 

 

 

 

 

የቅርንጫፍ መ/ቤቱ አድራሻ

ተ.ቁ ቅ/ፅ/ቤት ስም የሚሸፍናቸው ክ/ከተሞች በክፍለ ከተማው የሚገኝ ወረዳ
1 መካኒሳ ኮልፌ 1፣ 2፣ 3፣ 4፣ 5፣ 6 እና 9
ልደታ 1 እና 10
ንፋስ ስልክ 1፣ 2፣ 3 እና 4
ቂርቆስ 4፣ 5 (በከፊል)፣ 6፣ 7፣ 10 እና 11
ቅርንጫፍ /ቤቶች የኃላፊው ሥም ልዩ ቦታው ክፍለ ከተማ ወረዳ መረጃ ለመጠ ሆነ ለመስጠት ስልክ ቁጥር
የመካኒሳ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ወ/ሪት ሀዊ ብስራተ ገብርኤል አካባቢ ከብሩከ ሆስፒታል ዝቅ ብሎ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ 03 0113729735