ታሪፍ

ዋና የውሃ የታሪፍ ስርዓቶች

መግለጫ የመጀመሪያ

መደብ

ሁለተኛ

 መደብ

ሶስተኛ

መደብ

አራተኛ

መደብ

አምስተኛ

መደብ

ስድስተኛ

መደብ

ሰባተኛ

መደብ

የመደብ መግለጫ (አጠቃቀም በሜ.ኩ) 0-7 08-20 21-40 41-100 101-300 301-500 >500
መኖሪያ ቤት ለሆኑ 1.75 3.8 4.75 14.57 19.42 24.28 26.71
መግለጫ የመጀመሪያ

መደብ

ሁለተኛ

 መደብ

ሶስተኛ

መደብ

አራተኛ

መደብ

አምስተኛ

መደብ

ስድስተኛ

መደብ

ሰባተኛ

መደብ

የመደብ መግለጫ (አጠቃቀም በሜ.ኩ) 0-7 08-20 21-40 41-100 101-300 301-500 >500
መኖሪያ ቤት ላልሆኑ 1.75 3.8 9.71 14.57 19.42 24.28 26.71