የጨረታማስታወቂያ የጨረታቁጥር REBIDNCB/GOV/G004/2011   የአዲስአበባውሃናፍሳሽባለሥልጣንበሁለትምድብከፍሎየተሸከርካሪዎችጎማናባትሪግዢበድጋሚግልጽጨረታአወዳድሮለመግዛትይፈልጋል፡፡ ስለሆነምከዚህበታችየተዘረዘሩትንመስፈርቶችየሚያሉ አቅራቢዎችንበጨረታውእንዲሳተፉይጋብዛል፡፡ ተጫራቾችዘወትርበሥራሰዓትመገናኛከሚገኘውዋና መ/ቤትምድርቢሮቁጥር 113 በመገኘትከላይለተጠቀሰውግዥየተዘጋጀውንየጨረታሠነድየማይመለስብር 200 (ሁለትመቶ)...